About  |  Contact  |  Client Sites
 

Pensioenfonds & Risico

Houdt u het hoofd koel als het om uw beleggingen gaat? Of krijgt u het ook wel eens warm van de snel veranderende marktomstandigheden? SS&C realiseert zich dat pensioenfondsen hele unieke behoeften hebben en heeft, in samenwerking met zeer ervaren trainers, een unieke in-house training ontwikkeld. Aan de hand van uw eigen jaarverslag worden de diverse producten besproken en komen verschillende scenario’s aan de orde die zich voordoen bij wijziging van marktomstandigheden. Het verschaffen van inzicht gekoppeld aan het verwerven van praktisch toepasbare kennis maakt deze training zeer praktijkgericht.

 Door de snelle veranderingen en actuele gebeurtenissen die de financiële wereld de laatste jaren heeft gekenmerkt is een goed inzicht in de risico’s letterlijk van cruciaal belang. De impact die beleggingen (kunnen) hebben op korte en langere termijn bij telkens veranderende marktomstandigheden is een bron van zorg voor de besturen van Nederlandse pensioenfondsen.

SS&C Technologies BV onderkent deze situatie en biedt speciale intensieve trainingen aan waarin de situatie van het eigen pensioenfonds centraal staat. Deze training is uitsluitend gericht op de bestuurders van het pensioenfonds. Zij dragen immers de verantwoordelijkheid voor een solide, risicobeperkend beleggingsbeleid dat zowel op korte als langere termijn voldoet aan de verplichtingen.

De training is bestemd voor bestuurders van pensioenfondsen die direct verantwoordelijk zijn voor het beleggingsbeleid en reeds over een goede basiskennis van de beleggingsproducten beschikken.

Discussie met de trainers en met de deelnemers onderling en met de trainer is een wezenlijk onderdeel van de training. Er wordt van de deelnemers ook een actieve rol verwacht. Om dit optimaal te benutten is het maximaal aantal deelnemers per sessie vijf.

De onderwerpen worden verdeeld over drie dagdelen behandeld en in context geplaatst. Deze dagdelen worden verdeeld over drie tot zes weken.

  • Dagdeel 1: inventarisatie van fonds en omgeving

  • Dagdeel 2: analyse van risico voor het fonds

  • Dagdeel 3, overlopend van dagdeel 2: de mogelijkheden voor risicomitigatie.

PRAKTISCHE ZAKEN:

Deze training wordt vooralsnog alleen op in-company basis aangeboden, minimum aantal deelnemers is drie.

Inschrijven: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Annette Licht .

Bij vragen: Neem contact op met onze Learning Consultant Annette Licht op 020-6206921

* Annuleringsvoorwaarden:
Na aanmelding en tot twee weken voor aanvang van de training wordt een bedrag ad € 175,-- in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training zijn wij genoodzaakt de totale kosten in rekening te brengen.

Follow UsTwitter LinkedIn Facebook RSS Feed YouTube

Solutions by Industry | Software | Services | eBriefings | About SS&C | Investors | Careers | Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer | Safe Harbor Statement
(800) 234-0556 or e-mail solution@sscinc.com. Copyright © 2017 SS&C Technologies Holdings, Inc. All rights reserved.