About  |  Contact  |  Client Sites
 

English

Balancing the Trade

Boekhouden in de effectenbranche is een vak apart door de specifieke regels die gelden. Bekend met de effectenbranche, maar mist u de benodigde finesses voor de boekhouding of wilt u uw kennis verbreden? Tot voor kort bestonden hiervoor geen trainingen. SS&C Technologies BV vult deze leemte met haar training “Balancing the Trade”. In deze training staan de vraagstukken rondom kostprijs-, resultaat- en herwaarderingsverwerking in het grootboek centraal. Deze worden zowel vanuit Dutch GAAP, als ook vanuit IFRS perspectief besproken. Een specialistische training die zich meteen vertaalt naar uw praktijk. De training wordt gegeven door een trainer met meer dan 20 jaar ervaring in de (internationale) effectenadministratie.

Het programma bestaat uit een aantal onderdelen.

E-Learning modules:
Bij deze training behoren de volgende modules die u waar en wanneer u wilt op het internet kunt volgen:

  • The Balance Sheet
  • Liabilities and Equities
  • Accounting Essentials

Vier weken voor de praktijkdag krijgt u toegang tot de e-learning modules. Per e-mail ontvangt u uw inloggegevens en een toelichting. Elke module heeft een gemiddelde studiebelasting van 2-4 uur. De e-learning modules zijn in het Engels opgesteld..

Praktijkdag:

Op de praktijkdag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Kostprijsverwerking IFRS vs. kostprijsverwerking Dutch GAAP/BW2:

- Op welke wijze komen de diverse kostprijzen die een beleggingsadministratie kent tot stand en hoe dienen de verschillende kostprijsmogelijkheden in de boekhouding verwerkt te worden?
- Op welke punten verschilt Dutch GAAP van IFRS?

Herwaardering: IFRS vs. Dutch GAAP/BW2:

- Wat is het verschil tussen herwaarderen en amortiseren? Waarom vindt een herwaardering plaats? Op welke manier wordt een herwaarderingsresultaat bepaald? Wat zijn de boekhoudkundige mogelijkheden voor de verwerking van een herwaardering conform IFRS of Dutch GAAP?

Resultaatverwerking IFRS vs. resultaatsverwerking Dutch GAAP/BW2:

- Hoe wordt de resultaatsbepaling van een belegging uitgevoerd? Hoe verhoudt de verwerking conform IFRS zich tot de resultaatsbepaling conform Dutch GAAP? Op welke wijze dient een vrijval van ongerealiseerd resultaat behandeld te worden?

PRAKTISCHE ZAKEN:

Kosten: € 430,- per persoon ex BTW (inclusief trainingsmateriaal en uitgebreide lunch).

Locatie praktijkdag: De training wordt gegeven op onze trainingslocatie. De training vangt aan om 9.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De deelnemers ontvangen een Certificaat van deelname na het met goed gevolg afleggen van de Zoologic E-learning modules alsmede het bijwonen van de praktijkdag.

Inschrijven: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Annette Licht onder vermelding van uw voorkeur voor datum van de praktijkdag.

Bij vragen: Neem contact op met onze Learning Consultant Annette Licht op 020-6206921

* Annuleringsvoorwaarden:

Tot de datum dat toegang is verleend tot de e-learning modules is het mogelijk kosteloos te annuleren. Na aanvangsdatum van de Zoologic E-Learning modules en tot twee weken voor aanvang van de praktijkdag wordt een bedrag ad € 175,-- in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de praktijkdag zijn wij genoodzaakt de totale kosten in rekening te brengen.

Follow UsTwitter LinkedIn Facebook RSS Feed YouTube

Solutions by Industry | Software | Services | eBriefings | About SS&C | Investors | Careers | Sitemap | Privacy Policy | Disclaimer | Safe Harbor Statement
(800) 234-0556 or e-mail solution@sscinc.com. Copyright © 2017 SS&C Technologies Holdings, Inc. All rights reserved.